YHDISTYKSEN SYNTYHISTORIA

Noutajaharrastus Päijät-Hämeessä vilkastui huimaa vauhtia 1980-luvun puolivälin jälkeen. Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n jäsenyhdistysten jäsenmäärät kohosivat ja kerhojen jakamiselle ja uusille yhdistyksille oli selvästi tilaus olemassa. Yhdistysten toiminta-alueet olivat suuria ja reuna-alueilla asujat eivät aina olleet tasavertaisessa asemassa keskustaajamassa toimivien kanssa. Ilmiö aiheutti joskus jopa pientä purnausta.

Heinolassa keskusteltiin 1980-luvun loppupuolella vilkkaasti oman nuuskuyhdistyksen perustamisesta. Asia sai niin paljon kannatusta, että vuoden 1989 tammikuussa ryhdyttiin laatimaan seuran säännöille runkoa. Sääntöehdotus valmistui helmikuussa ja kutsu yhdistyksen perustavaan kokoukseen julkistettiin maaliskuussa.

Perustava kokous

Tiistaina 28.3.1989 kokoontui 11 innokasta noutajakoiraharrastajaa Bruunien Playmaker´s -kenneliin Heinolan Niemelänkadulle perustamaan uutta yhdistystä. Mieli ja harrastuksen palo olivat korkealla. Kokousta oli valmisteltu perusteellisesti, yhdistyslakiin tutustuttu ja muotoseikat tarkistettu. Noutajakoiratiheyttäkin uuden yhdistyksen toiminta-alueella oli kartoitettu ja todettu edellytyksien toimivalle harrastustoiminnalle olevan olemassa.

Yhdistyksen nimen suhteen kokous päätti kunnioittaa perinteitä ja koska lähes kaikki maan noutajakoirayhdistykset olivat "nuuskuyhdistyksiä", päätettiin itähämäläiselle tulokkaalle antaa nimeksi Itä-Hämeen Nuuskut ry.

Itä-Hämeen Nuuskujen toiminta alkoi vauhdilla. Ilmoitus yhdistysrekisteriin jätettiin Heinolan kihlakunnan rekisteritoimistoon 6.4.1989 ja päätös rekisteröinnistä tehtiin silloisessa oikeusministeriön alaisessa yhdistysrekisteritoimistossa 12.4.1989. Kuudessa päivässä yhdistys oli oikeustoimikelpoinen rekisteröity noutajakoirayhdistys. Olisiko ollut yhdistyksen rekisteröinnin Suomen ennätys?

Toiminta alkaa

Jäsenhakemukset keskusjärjestöille lähtivät 17.7.1989 ja myönteinen vastaus Suomen Kennelliitolta ja Salpausselän Kennelpiiriltä tuli 21.9.1989. Sen sijaan Suomen Noutajakoirajärjestö eväsi uuden yhdistyksen jäsenyyden ja jätti n. 300 itähämäläistä noutajakoiraharrastajaa toimintansa ulkopuolelle. Itä-Hämeen Nuuskut ry on ainoa SNJ:n ulkopuolella toimiva alueellinen noutajakoirayhdistys.

Perustamisvuoden lopussa jäseniä oli 51 ja kiinnostus toimintaa kohtaan oli niin laajaa, että kolmessa vuodessa jäsenmäärä oli yli kolminkertaistunut. Yhdistys on järjestänyt toimintansa aikana monia koulutusseminaareja ja yksittäisiä luentotapahtumia. Myös viralliset koiranäyttelyt ja Match Show:t ovat kuuluneet toimintaan ja noutajien taipumus- ja metsästyskokeita sekä metsästyskoirien jäljestämiskokeita on järjestetty. Tottelevaisuuskoulutus on ollut osana nuuskuyhdistyksen vakiotoimintoja ja yhdistys on kouluttanut parikymmentä koulutusohjaajaa tehtävää varten Kennelliiton kursseilla.