ITÄ-HÄMEEN NUUSKUT RY.                       SÄÄNNÖT         

 

1.

Yhdistyksen nimi on Itä-Hämeen Nuuskut ry. ja kotipaikka Heinolan kaupunki.

 

2.

Yhdistyksen aatteellisena tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten noutajakoirien jalostusta ja käyttöä Itä-Hämeessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa koulutustoimintaa sekä järjestää näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja.

 

3.

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen noutajakoiraharrastuksesta kiinnostuneen henkilön. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi syys- tai kevätkokous kutsua, hallituksen esityksestä, yhdistyksen toiminnassa ansioituneen henkilön. Yhdistyksessä voi olla myös perhejäseniä. Jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous kulloinkin määrää. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa. Perhejäsenen jäsenmaksu voidaan syyskokouksen päätöksellä määrätä alhaisemmaksi kuin varsinaisen jäsenen.

 

4.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä, joista puolet on erovuorossa vuosittain, ensin arvan perusteella, sitten vuoron mukaan. Lisäksi syyskokous valitsee vuosittain hallitukselle varajäsenen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää jäsenistä muita tarvittavia toimihenkilöitä. Hallitus voi halutessaan kutsua sihteerin ja rahastonhoitajan hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä on paikalla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

5.

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään seitsemän päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme päivää ennen kevätkokousta.

 

6.

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1.  hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelma,

2.  vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksun suuruus,

3.  hyväksytään talousarvio,

4.  valitaan hallituksen puheenjohtaja,

5.  valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten

     tilalle ja yksi varajäsen,

6.  valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 

1.  esitellään toimintakertomus,

2.  käsitellään tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajan lausunto,

3.  päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

7.

Yhdistyksen kokouskutsut hallitus saattaa jäsenistön tietoon kirjeitse, lehti-ilmoituksella tai ilmoituksella yhdistyksen internetsivuilla. Kutsut kokouksiin on postitettava tai ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

 

8.

Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä noutajakoiratoiminnan edistämiseksi Itä-Hämeessä sillä tavoin kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin määrätään.