KIERTOPALKINNOT

       MILLAN MALJA
  • Millan Malja on ikuisesti kiertävä ja se annetaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellisvuoden ansioiden perusteella.
  • Palkinto annetaan Itä-Hämeen Nuuskut ry:n eteen tehdystä työstä tai saavutetuista ansioista, jotka ovat omiaan edistämään yhdistyksen päämääriä.
  • Palkinto voidaan antaa yksityiselle henkilölle tai työryhmälle, ei kuitenkaan henkilölle, joka kyseisenä vuonna on ollut hallituksen jäsen. Saaja voi olla myös yhdistyksen ulkopuolinen henkilö tai taho.
  • Päätöksen Millan Maljan myöntämisestä tekee hallitus yhdistyksen jäsenen tai jäsenten esityksestä.
  • Kiertopalkinnon saaja toimittaa palkinnon seuraavan vuoden jakoa varten hyvissä ajoin hallitukselle.

       VUODEN KOIRA
  • Vuoden koira -palkinto on ikuisesti kiertävä ja se myönnetään anomuksesta tai hallituksen esityksestä Itä-Hämeen Nuuskut ry:n jäsenen omistamalle koiralle.
  • Palkinto annetaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellisvuoden, tai siihen mennessä kertyneiden ansioiden perusteella.
  • Palkinto voidaan antaa saavutuksista näyttelyissä tai kokeissa, menestyksestä opas-, huume- tai rauniokoirana tai jostain muusta erityisestä saavutuksesta. Näyttely- tai koeansioiksi älköön kuitenkaan luettako valionarvoa pienempiä saavutuksia, kuten esim. yksittäiset sertifikaatit, CACIB´it ja Voittaja-tittelit.
  • Kiertopalkinnon saaja toimittaa palkinnon seuraavan vuoden jakoa varten hyvissä ajoin hallitukselle.

Palkintojen lahjoittaja on Kennel Playmaker´s